Algemene Voorwaarden Kampeerveld

Definities:

 • Annulering: de schriftelijke beëindiging van de overeenkomst door u (de recreant) vóór de ingangsdatum (aankomstdatum) van het verblijf.
 • Overeengekomen prijs: de vergoeding die betaald wordt voor het gebruik van de toeristische plaats.


Artikel Reservering

 1. De recreant die de reservering maakt moet 18 jaar of ouder zijn.
 2. Camping Getaway behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de outillage op het terrein van de camping, in de werkzaamheden van haar personeel en de aan recreant te verlenen diensten, alsmede in de door haar berekende prijzen en de door haar gemaakte of gepubliceerde plannen.
 3. Het verkeerd opgeven van naam en/of adres door de recreant/bezoeker kan leiden tot onmiddellijke annulering van de verblijfsovereenkomst of reservering.
 4. Bij de boeking wordt u in kennis gesteld van de dan geldende prijs. De op de bevestiging/ factuur vermelde prijs is bindend.


Artikel Betalingsvoorwaarden:

 1. U betaalt 30% van de overeengekomen prijs 7 dagen na de reservering
 2. U betaalt de overige 70% van de overeengekomen prijs 14 dagen voor aankomst (vóór de ingangsdatum van het verblijf)
 3. Vallen de betalingstermijnen binnen 3 dagen van elkaar, dan worden de betalingstermijnen gecombineerd.
 4. Boekt u 1 dag van te voren, dan dient u de gehele overeengekomen prijs bij aankomst te voldoen.
 5. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling van de aan u gefactureerde bedragen bent u in verzuim en is camping Getaway gerechtigd de verblijfsovereenkomst of reservering eenzijdig te ontbinden door middel van een schrijven aan u.


Artikel Annulering:

 1. Bij annulering betaalt u een vergoeding aan camping Getaway. Onze annuleringsvoorwaarden zijn coulanter dan de HISWA_RECRON en wijken daarom ook af. De vergoeding aan ons bedraagt:
  • bij annulering binnen 14 dagen voor de ingangsdatum, 30% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering binnen 5 dagen voor de ingangsdatum, 90% van de overeengekomen prijs;
  • bij annulering op de dag van aankomst (de ingangsdatum van het verblijf), 100% van de overeengekomen prijs.
 2. De vergoeding zal naar evenredigheid gerestitueerd worden, na aftrek van €15 administratiekosten.


Artikel Overmacht:

 1. Bij besluiten gemaakt door overheidsinstanties, inclusief de Veiligheidsregio West-Brabant, om toeristisch verblijf tijdelijk te sluiten, in verband met de huidige Covid-19 pandemie, is hier sprake van overmacht en zal camping Getaway met u kosteloos een alternatieve verblijfsperiode overeenkomen, rekening houdend met de beschikbaarheid.
 2. Bij weigering van de recreant om naar een alternatieve verblijfsperiode om te boeken, zal restitutie van de overeengekomen prijs geschieden zoals beschreven in de artikel annulering.


Artikel Opzegging door de ondernemer:

Bij opzegging van het verblijf door camping Getaway, zal de gehele overeenkomen prijs gerestitueerd worden. Wanneer het verblijf door ons is opgezegd vanwege opgelegde sancties naar u, zal er geen restitutie van de overeengekomen prijs of gemaakte betaling(en) door u plaatvinden.


Voorwaarden HISWA-RECRON

Camping Getaway is een HISWA-RECRON aangesloten bedrijf en hanteert de HISWA-RECRON voorwaarden. U leest alles over uw rechten en plichten in de HISWA-RECRON voorwaarden. Deze duidelijke afspraken zijn tot stand gekomen in overleg met de Consumentenbond en de ANWB. Als u ze zorgvuldig doorleest, weet u precies waar u aan toe bent.

Al deze voorwaarden en regels kunt u hieronder downloaden en lezen.


Gedragsregels op de camping

Ook hebben we eigen gedragsregels waar we u als recreant vragen om aan te houden. Deze vindt u in ons huishoudelijk reglement, dat hieronder te downloaden en te lezen is.